top of page

Onze visie

Het is een vrij hachelijke onderneming om de natuur je wil op te leggen. Goed waarnemen en meebewegen met de natuur heeft een vruchtbaarder resultaat.

Regelmatig laten wij de natuur zijn gang gaan om te zien wat er gebeurt, wat er opkomt.

 

Zaad zit vaak al langere tijd opgeslagen in de grond te wachten op gunstige kiem-omstandigheden of het komt in de tuin terecht doordat het in de vacht van een dier zit of in de schoenzool van een passant of het is letterlijk aan komen waaien.

Met name wilde planten kunnen iets vertellen over de plek waar ze staan en kunnen een uitgangspunt zijn om aan te vullen met gewassen die familie zijn, of die er een krachtig samenspel mee vormen.

Er is veel schoonheid in wat doorgaans ‘onkruid’ wordt genoemd; in veel gevallen bloeien ze zowel mooi als lang en lokken ze insecten.

 

Zo kan het ook gebeuren dat tijdens het metselen van een muurtje naar rechts wordt afgebogen terwijl het oorspronkelijk naar links is bedacht, omdat het een overtuigender beeld oplevert.

Duurzaam tuinieren
bottom of page